Prijave

Prijavi se na eno izmed 4 tekem UTVV2019 s klikom na zgornji gumb.

Prihrani in vplačaj še danes! 

Za splošne pogoje in pravila tekmovanja se pomakni navzdol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravila UTVV 2019

Splošni pogoji tekmovanja

 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • Tekači morajo imeti predhodne izkušnje v gorskih tekih, ne smejo imeti vrtoglavice, biti morajo dobro fizično pripravljeni.
 • Zaradi izjemne zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne morejo tekmovati na 100UTVV in UTVV50, mlajši od 14 let pa ne morejo tekmovati na UTVV30.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje …). V tem primeru o rezervni varianti proge ali celo odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.
 • Priporočamo uporabo GPS sledi.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).

 Obvezna oprema

 

 UTVV 100 Milj  

100UTVV

UTVV50

UTVV30

Štartna številka na vidnem mestu

+

+

+

+

Posoda za vodo, ki jo mora imeti tekmovalec s sabo in ki napolnjena omogoča avtonomijo med dvema okrepčevalnicama

+

+

o

o

Astro folija

+

+

o

/

Vetrovka

+

+

o

o

Piščalka za signaliziranje

+

+

o

/

Mobilni telefon (prižgan in utišan)

+

+

o

/

Čelna svetilka z rezervnimi baterijami

+

+

o*

/

Primerna tekaška obutev

+

+

+

+

Oblačila, ki ščitijo v primeru temperaturnega razpona od -3°C do 30°C in v

primeru močnega vetra (sunki lahko na grebenih presežejo 100 km/h)

o

o

o

o

Zaščita pred soncem

o

o

o

o

Energijska hrana

o

o

o

o

Pohodne ali smučarske palice

o

o

o

o

Obvezna oprema je označena s „+“, priporočena oprema je označena z „o“. * Obvezno za počasnejše tekače.

Pregled obvezne opreme je lahko na štartu, ali kadarkoli ob progi. Če obvezna oprema ni popolna ali je tekač ne pokaže, sledi kazen: ena ura za vsak manjkajoč kos obvezne opreme. Opremo ima lahko tekač oblečeno ali spravljeno v nahrbtniku (torbi…).

V primeru napovedi slabega vremena si organizator zadrži pravico, da najkasneje dan pred prireditvijo naloži dodatno obvezno opremo zaradi varnosti tekmovalcev.

Oprema, ki jo tekmovalci prevzamejo na poti (samo UTVV100 Milj in UTVV 100)

Ob prevzemu štartnih številk tekmovalci dobijo 3 vreče, v katere odložijo osebno opremo in jih na štartu oddajo. Organizator bo opremo v vrečah peljal:

 1. v Miren (S4 – 84 km, na polovici proge) - 1. vreča za UTVV 100 Milj
 2. na Preserje (S8 – 87 km) - 1. vreča za UTVV 100
 3. v Podnanos (S11 - 139 km - 100 milj in 83 km - 100km)
 4. na cilj (Gradišče, Kamp Tura), kjer jih lahko tekmovalci prevzamejo.

Tekači lahko oddate vreče ob prevzemu štartnih številk (v petek, Kamp Tura) ali na startnem prostoru v Ajdovščini (v soboto) eno uro pred startom.

Druga vreča je pomembna zaradi vaše varnosti. Obvezno naj vsebuje primerno opremo za primer deževne noči, močnega vetra in temperatur pod ničlo v gorskem svetu. Brez primerne opreme za nočni del tekme čez Nanos boste težko prišli do cilja.

Kazni in prepovedi

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah. Kazen za manjkajočo kontrolno točko je 5 ur.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Kazen za nepopolno obvezno opremo je 1 ura za vsak manjkajoči kos opreme. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako nepravilnost.
 • Uporaba transporta med tekmo – doživljenjska diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitve ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšnja, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

 Časovne omejitve

razdalja

 UTVV 100 Milj    

100UTVV

UTVV50

UTVV30 

 

Vitovlje – cerkev sv. Marije,
S4 – 44 km

10 ur
do 04.00, sobota

10 ur
do 10.00, sobota

/

/

Miren - OŠ Miren

S6 - 84 km

24 h

do 06.00, sobota

/

/

/

Štjak,
S10 – 132 km

37h

do 19.00, sobota

21 ur
do 3.00, nedelja
/ /

Cilj, Kamp Tura, Gradišče pri Vipavi

46 h

do 17.00, nedelja

35 ur
do 11.00, nedelja

15 ur
do 23.00, sobota

/

Tekmovalci morajo priti do kontrolne točke s časovno omejitvijo in do cilja pred iztekom le-te. Če tekmovalec pride na kontrolno točko s časovno omejitvijo po izteku le-te, je avtomatsko diskvalificiran in ga organizator prepelje na prireditveni prostor, prav tako je tekmovalec diskvalificiran, če ne pride v cilj pred iztekom časovne omejitve.

Za zadnjim tekmovalcem se po progi pomika „metla“, ki skrbi, da noben tekmovalec ne zaostane in po potrebi pospremi zaostale tekmovalce do naslednje kontrolne točke.

Okrepčevalnice in kontrolne točke

Ob progi je razporejenih več okrepčevalnic in kontrolnih točk. Na okrepčevalnicah lahko tekmovalci dobijo pijačo in hrano ter si napolnijo čutare s tekočino za nadaljevanje teka. Smeti lahko tekmovalci odvržejo samo na kontrolnih točkah in okrepčevalnicah.

Zdravniška oskrba

Kadarkoli na progi lahko zdravstveno osebje, ki oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, izloči in poskrbi za tekmovalca. V primeru neupoštevanja tega, je lahko tekmovalec diskvalificiran.

Fotodokumentacija

Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala posnetega na tekmi v promocijske namene organizatorja.

Odgovornost

Tekmovalci se tekme udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ali škodo nastalo na opremi. Z udeležbo na prireditvi se tekmovalec strinja z vsemi pravili in posledicami, ki veljajo za prireditev.

Pritožbe

Vse pritožbe morajo biti podane v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 50 €. O pritožbi bo odločala žirija tekmovanja. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe.

Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče).

Žirija

Žirija tekmovanja je v sestavi:

 • vodja organizacijskega odbora prireditve
 • tehnični vodja (vodja „trase“)
 • vodja kontrolne točke ali okrepčevalnice, katere se tiče pritožba
 • vsak, ki ga vodja tekmovanja smatra za pristojnega v določenem sporu ali pritožbi

Končna verzija navodil bo objavljena na spletni strani en dan pred tekmo.

Tehnična navodila bodo razložena tudi pred startom …(in/ali v petek zvečer pred predavanjem)


Prijave 2019

Prijave & plačila

28.2.2019

15.4.2019

UTVV30

40 € 45 €

UTVV50

60 € 65 €

100UTVV 

90 € 100 €

UTVV 100 Milj

125 € 135 €

Plačila organizatorju:

Športno društvo TURA, Ulica Gradnikove brigade 15, 5271 Vipava

Športno društvo TURA, Ulica Gradnikove brigade 15, 5271 Vipava, Slovenia Bančni račun: SI56 1010 0005 7043 658 (Intesa Sanpaolo Bank) , 

BIC SWIFT: BAKOSI2X

namen: “UTVV30 / UTVV50 / UTVV100 ime priimek”

Prijave sprejemamo na spletni strani www.ultratrail.si, najkasneje do 15. 4. 2019 ali do zapolnitve limita plačanih prijav tekmovalcev v vsaki kategoriji. Prijava je potrjena, ko je startnina plačana in prejeta na račun organizatorja. Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil. Odpoved prijave je možna samo z veljavnim zdravniškim potrdilom.

Prehod med kategorijami je mogoč do 30. 4. 2019, pri čemer razlike v višini startnine ne vračamo.

Startnina vključuje

 • praktično nagrado,
 • finisher medaljo za vsakega tekmovalca, ki zaključi eno od razdalj
 • okrepčevalnice na progi z napitki in prigrizki,
 • meritev časa,
 • topli obrok in pijača na cilju,
 • tuši na cilju,
 • zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
 • vsi prevozi v izvedbi teka: (UTVV 100 Milj, UTVV100, UTVV50):
  • prevoz na startni prostor v petek/soboto:
 • ​UTVV 100 Milj: Vipava - Ajdovščina
 • UTVV 100: Vipava – Ajdovščina,
 • UTVV50: Vipava – Vipavski Križ
 • UTVV30: Vipava – Goče
  • prevoz tekmovalcev, ki tekmujejo v kategoriji štafeta, na prvo in drugo menjavo ter nazaj na cilj,
 • prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
 • štartno številko,
 • vreče za dodatno opremo, prepeljano na progo.